Perscontact

Vragen van de media over Pivot Park kunnen gericht worden aan:

communications@pivotpark.com

De ondernemers op het Park kunnen uiteraard ook rechtstreeks benaderd worden door de media.