Nieuwsbrief 2 - Life Science Park Oss

Verstuurd op 26 oktober 2011

Mocht u onverhoopt deze nieuwsbrief niet in de juiste opmaak ontvangen of kunnen lezen, klik dan hier voor de online versie.
Met nog twee maanden te gaan in 2011, is het tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Er is sinds de laatste update aanzienlijke voortgang geboekt in de realisatie van het Life Sciences Park: De nieuwste stap voorwaarts is de concept-realisatieovereenkomst, die vandaag is verstuurd voor besluitvorming binnen de Provincie en Gemeente. In deze nieuwsbrief de belangrijkste voortgang op het gebied van de Life Sciences Park organisatie, de bedrijven en het fonds. Tot slot laten we u kennismaken met twee MSD-starters.

Life Sciences Park organisatie

De organisatiestructuur van het Life Sciences Park krijgt nu echt vorm. Provincie en gemeente nemen een aandeel in het vastgoed, en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) wordt de aandeelhouder van het LSP. De vertrouwenscommissie die is opgericht om een directeur te vinden, heeft inmiddels de eerste kandidaten gesproken. Tot deze geïnstalleerd is, voert David Frans van Roland Berger, in opdracht van de Taskforce, het tijdelijk management van 'Life Sciences Park BV i.o.'. Daarnaast wordt er een compacte organisatie uitgewerkt, die verantwoordelijk wordt voor de strategie en management van het Life Sciences Park.


Life Sciences Park bedrijven

De gesprekken met bedrijven over vestiging op het Life Sciences Park zijn in volle gang en worden steeds concreter: 20 bedrijven hebben hun interesse in het Life Sciences Park officieel kenbaar gemaakt en een huurvoorstel aangevraagd. Dit doorlopende proces blijft open voor nieuwe aanvragen.
Zolang de gesprekken nog in volle gang zijn, kan nog niet bekend worden gemaakt welke bedrijven zich willen vestigen. Wel kunnen deze bedrijven elkaar leren kennen en zo de identiteit van het park mede vormgeven. Dit kan door zich aan te melden bij de spreekbuis via spreekbuislsp@gmail.com. Bedrijven, hoe klein of pril ook, die zich nog niet hebben aangemeld, worden opgeroepen dit te doen, zodat het Life Sciences park netwerk steeds sterker wordt.


Life Sciences Investeringsfonds

Afgelopen juli werd bekend dat de BOM een investeringsfonds wil oprichten, speciaal gericht op ondernemers in de life sciences. Inmiddels worden het fondsplan en het businessplan ontwikkeld. Deze plannen vormen de basis voor besluitvorming voor de publieke en private partijen die zullen bijdragen. De realisatie van het fonds zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012 plaatsvinden, mits goedgekeurd door de provincie.

 

In the spotlight

Meet Wim de Voogd van QDrive Consult!

Afgestudeerd medisch bioloog en in 1984 als Medical Advisor gestart bij Organon. De laatste 17 jaar heeft Wim ruime ervaring opgedaan in Clinical Quality Assurance (Klinische Kwaliteitsborging) en Quality Management System (Kwaliteits Management Systeem) development.


Wat houdt dit in? Om veilige en effectieve geneesmiddelen te ontwikkelen is het voor bedrijven noodzakelijk dat zij beschikken over een robuust systeem van adequate processen die goed gecontroleerd zijn. Kwaliteitsborging is hierin het onderdeel dat gericht is op het onafhankelijk toetsen en waarborgen dat deze processen voldoen aan (inter)nationale richtlijnen en regelgeving, en ook dat de noodzakelijke procedures van het bedrijf zelf correct gevolgd worden.

Het blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk om voldoende gekwalificeerde Clinical Quality Assurance professionals te vinden, terwijl de eisen die overheden aan klinisch geneesmiddelenonderzoek stellen verder neigen toe te nemen. Wim heeft daarom besloten om als zelfstandig consultant bedrijven te gaan ondersteunen met diverse diensten op het gebied van Clinical Quality Assurance en het (verder) verbeteren van hun Quality Management System. Zijn opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld de farma-industrie, klinische research organisaties, ziekenhuizen en voedingsindustrie zijn.

Hij start zijn bedrijf QDrive Consult B.V. in Oss, maar afhankelijk van de opdracht zal er gewerkt worden vanuit het eigen kantoor of op locatie in Nederland of in het buitenland.

Wim is, tot zijn bedrijf gestart is, te bereiken op w.s.de.voogd@gmail.com


Chardon Pharma wint innovatieprijs

Ard Peeters doet al jaren onderzoek naar de relatie tussen stress, hormonen en diverse ziekten. Eerst als onderzoeker bij de farmaciegigant MSD uit Oss, sinds een aantal maanden als directeur van Chardon Pharma hij samen met collega Rik Broekkamp. Binnen Chardon Pharma zijn een aantal nieuwe onderzoekslijnen opgezet. Een daarvan betreft borstkanker. Hoewel bij de behandeling van borstkanker goede resultaten worden bereikt met chemotherapie, leidt het niet altijd tot het gewenste resultaat.

Het is gebleken dat bij sommige tumorcellen het stresshormoon cortisol de cellen meer weerstand geeft tegen chemotherapie. Daardoor is de kans dat een tumor chemotherapie overleeft groter.

De Innovatieprijs die Chardon Pharma heeft ontvangen, beloonde het bedrijf dat het best in staat is om wetenschappelijk onderzoek in te zetten voor maatschappelijke kwesties. De bekroonde onderzoeksplannen betreffen een onderzoek dat erop gericht is om deze negatieve invloed van cortisol te remmen. Effectief betekent de prijs dat Chardon Pharma door onder andere de Radboud Universiteit ondersteund gaat worden in een aantal vervolgstappen in het onderzoekstraject.

Voor meer informatie: Lees dit nieuwsitem of mail Ard op ardpeeters@gmail.comOverzicht alle nieuwsbrieven