Persbericht: Jules de Vet interim-directeur Pivot Park te Oss

 

Persbericht: Jules de Vet interim-directeur Pivot Park te Oss

Oss/Tilburg, 2 april 2013 – BOM Holding B.V., enig aandeelhouder van Pivot Park te Oss, heeft per 2 april 2013 Jules de Vet aangesteld als interim-directeur. In deze functie vervangt hij de onlangs vertrokken directeur Alie Tigchelhoff.

Jules de Vet is in het bijzonder gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van sturing, samenwerking en bedrijfsvoering. Onlangs stond Jules de Vet aan de basis van een reorganisatie van Pantar Amsterdam, een organisatie die de sociale werkvoorziening in Amsterdam en Diemen uitvoert.

Jan Pelle, directeur BOM Holding B.V. en lid Raad van Bestuur Pivot Park: "Het Bestuur hanteerde bij het aantrekken van een interim-directeur ruime management en bestuurlijke ervaring als belangrijke criteria, maar ook het vermogen om partijen te verbinden en om duidelijkheid en rust in de organisatie te bewerkstelligen. Wij spreken dan ook het volste vertrouwen uit in Jules de Vet en wensen hem veel succes bij deze uitdagende opdracht".

Jules de Vet (54) woont in Amsterdam en studeerde Politicologie en Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Hij was onder andere werkzaam bij de Algemene Rekenkamer te Den Haag en het Utrechtse openbaar vervoersbedrijf GVU. Hij trad verder op als interim-directeur/bestuurder/adviseur bij diverse organisaties zoals Stichting Pantar Amsterdam, Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer, het OLVG Amsterdam (algemeen ziekenhuis) en het Erasmus MC Rotterdam (universitair medisch centrum).

De aanstelling van Jules de Vet, als interim-directeur van Pivot Park, loopt tot 1 september a.s.

 

 

Over de BOM

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabantse economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld. Die ambitie houdt in dat wordt toegewerkt naar een positie in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s. Vertaald naar de praktijk van alle dag ondersteunen BOM-medewerkers als inspirator, facilitator en regisseur vernieuwende Brabantse ondernemers in hun wens nationaal en internationaal te excelleren. Waar nodig legt de BOM extra gewicht in de schaal, door zelf financieel deel (www.bom.nl)

Over Pivot Park

Pivot Park (voorheen Life Sciences Park Oss) is in februari 2012 van start gegaan als initiatief van het farmaceutische bedrijf MSD en vijf partners: de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM, tevens 100% aandeelhouder van Pivot Park) en de ministeries ven EZ en VWS. ‘Pivot' betekent spil of draaipunt, iets of iemand waar alles om draait, en dat is exact de functie die Pivot Park voor dynamische life sciences bedrijven wil vervullen. Daartoe biedt het park unieke state-of-the-art kernfaciliteiten én de flexibiliteit om maatwerk te leveren aan ondernemers in de life sciences. Bedrijven krijgen ruim baan om te starten, te groeien, elkaar te inspireren en een belangrijke bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie gelieve zich te wenden tot BOM Holding B.V., Communicatiemanager Monique Beukers, Telefoon 088-8311147 of Mobiel 06 247 47 559.

 

Eerdere berichten

Per maand