Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor correspondentie van Pivot Park

De informatie verzonden in of met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet goed is ontvangen of indien u niet de geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming van de verzender is niet toegestaan. De verzender is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend indicatief en mag niet beschouwd worden als een aanbod van de verzender. Acceptatie van de inhoud van dit e-mailbericht brengt geen verbintenis tot stand.

 

The information sent or with this e-mail message is intended solely for the addressee. If this e-mail message is not properly received, or if you are not the addressee, you are kindly requested to contact the sender of this message by email or phone. Publication, multiplication, dissemination and/or provision of such information to third parties without the consent of the performer sender is not allowed. The sender is not liable for damages of whatever nature, which is the direct or indirect result of actions and/or decisions based on the e-mail message. The contents of this e-mail message is only indicative and should not be regarded as an offer of the sender. Acceptance of the contents of this e-mail message brings no commitment whatsoever.


Please consider the environment before printing this e-mail. Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.